دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
شرکت شاپرک

محمدرضا عباسی به عنوان سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شاپرک منصوب شد.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک منصوب شد

کد خبر: SHP-73864 ساعت انتشار: 13:37 تاریخ انتشار: 1398/09/17
سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک منصوب شد
به گزارش روابط‌ عمومی شاپرک، محسن قادری طی حکمی ضمن انتصاب عباسی به عنوان سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک، بر ادامه برنامه‌ها و اقدامات شاپرک در دو حوزه توسعه و نظارت از سوی معاون جدید تأکید کرده است.
مدیرعامل شاپرک همچنین در مراسم تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید توسعه و نظارت، از زحمات بی‌دریغ و همکاری‌های دلسوزانه طوبایی طی سال‌های اخیر تقدیر کرد.
گفتنی است، محمدمهدی طوبایی پس از حدود 5 سال همکاری با شرکت شاپرک و ایفای مسئولیت‌های مختلف در این شرکت به منظور پیگیری برنامه‌های تحصیلی و تحقیقاتی، جای خود را به عباسی داد.
محمدرضا عباسی نیز همکاری خود را از سال 92 با شرکت شاپرک آغازکرده و پیش از این انتصاب، مدیر نظارت بر شبکه بود.

2Q==
دسته بندی: اخبار