چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
شرکت شاپرک

معرفی شبکه پرداخت و مستندات

با کلیک بر روی هر گروه می توانید فهرست مرتبط با آن را مشاهده نمایید.

کد مستند:  SHP_STD_PFAUDITFRAMEWRK_01-00
نسخه:  01.00
تاریخ انتشار:  96/11/25

 
دریافت پیوست

کد مستند:  SHP_STD_SPONSOREDMERCHANTAGR_01-00
نسخه:  01.00
تاریخ انتشار:  96/11/25

 
دریافت پیوست

کد مستند:  SHP_STD_PAYMENTFACILITATORAGR_01-00
نسخه:  01.00
تاریخ انتشار:  96/11/25

 
دریافت پیوست

کد مستند:  SHP_PRC_PFLICENCING_02-00
نسخه:  02.00
تاریخ انتشار:  97/06/19

 
دریافت پیوست

کد مستند:  IT-Pol-Fintech Policy (960712) (1)
نسخه:  1.0
تاریخ انتشار:  96/07/12

 
دریافت پیوست